Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg met het ondertekenen van onderstaande petitie.

Het is inmiddels 40 dagen geleden dat Navalny is overleden.

Voor ons betekent dat symbolisch gezien misschien niet direct heel veel, maar de 40e dag heeft in de orthodoxe religie in Rusland een grote betekenis. Dit omdat er wordt geloofd dat de ziel na het overlijden nog 40 dagen op aarde rond zwerft en daarna de aarde verlaat. Dit maakt het een belangrijk moment in de rouwperiode.

Een mooi moment om jullie aandacht te vragen voor bijgesloten petitie voordat hij op 4 april overhandigd zal worden aan Burgemeester Jan van Zanen in Den Haag.

Oproep tot actie!

https://aleksejnavalnyweg.petities.nl

Mogen wij iedereen vragen zijn/haar netwerk in te schakelen om nog meer mensen uiterlijk 3 april de petitie te laten ondertekenen?

Goed om te weten:

Iedereen, ongeacht nationaliteit of woonplaats, mag tekenen en alle opbrengsten van de verkoop van ons Freedom of Speech RIP Navalny T-shirt zullen gedoneerd worden aan Amnesty International.

Bij voorbaat dank!

The Good Karma Club.

X

FOTB

R.I.P. NAVALNY

1 van 2

Good Karma Club.

The Good Karma Club is een initiatief en creatieve denktank. Waarmee we vanuit onze collectief en in samenwerking met aan FOTB gelieerde vrienden, partners en netwerken ons steentje bij willen dragen aan al het goede in deze wereld.

Button label